Dnes je: 30.05.2020
FLEXICO, spol. s r.o.

Výber z nehnuteľností

Štátny príspevok pre mladých 

ŠTÁTNY PRÍSPEVOK PRE MLADÝCH - AKTUÁLNE


Od 1.4.2011 bola zrušená podmienka, ktorá v prípade manželov určovala, že podmienky 1,3 násobku musí nárok na štátny príspevok pre mladých spĺňať každý z manželov. V praxi to napríklad znamená, že ak bude manželka na materskej a jediným príjmom bude rodičovský príspevok, manžel bude môcť mať hrubý príjem vo výške takmer 2.000 € (v závislosti od aktuálnych podmienok na získanie štátneho príspevku pre mladých) nakoľko do úvahy sa berie súčet príjmov, ktorý je rovný 2,6 násobku priemerného príjmu.
S platnosťou od 1.4.2011 je tiež zrušená podmienka na viacerých spolužiadateľov, z ktorých musel doteraz spĺňať nárok na štátny príspevok pre mladých z titulu príjmu každý. V súčasnosti je možné vychádzať z príjmu 2, 3 či 4 žiadateľov a rozhodujúcim bude súčet príjmov vydelený počtom žiadateľov. Pri 3 žiadateľoch príjem môže predstavovať až 3,9 násobok priemerného príjmu v NH SR.


Štátny príspevok pre mladých od 1.10.2011 do 31.12.2011
Priemerná nominálna mesačná mzda vyhlásená Štatistickým úradom SR pre 2. Q 2011 je vo výške 781 €. V období od 1. októbra 2011 bude mať nárok na štátny príspevok viac žiadateľov, ktorým sa limit z hľadiska príjmu zvýši na 1015,30 €.
V praxi to znamená, že štátny príspevok pre mladých od 1.10.2011 získajú:
manželia, ktorých spoločný priemer mesačných hrubých príjmov za rok 2010 nepresiahol výšku 2030,60 €.
individuálnym žiadateľom alebo solidárnym spoludlžníkom, ktorých priemerný mesačný hrubý príjem za rok 2010 nepresiahol sumu 1015,30 €, bude im tiež možné priznať nárok na štátny príspevok pre mladých.


Štátny príspevok pre mladých od 1.7.2011 do 30.9.2011
Štatistický úrad Slovenskej republiky vyhlásil priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanca v národnom hospodárstve SR za 1. štvrťrok 2011 vo výške 746 €. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku klesla výška o 98 €. Nárok na štátny príspevok pre mladých tak budú mať žiadatelia s nižšími príjmami za minulý rok.
Od 1.7. 2011 do 30.9. 2011 majú nárok na štátny príspevok pre mladých:
manželia, ktorých spoločný priemerný mesačný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol maximálne výšku 1.939,60 €, čo je pokles o 254,80 € oproti predchádzajúcemu obdobiu.
individuálni žiadatelia alebo solidárni spoludlžníci, ktorých príjem za minulý kalendárny rok nepresiahol výšku 969,80 €, budú mať nárok na štátny príspevok pre mladých, čo je oproti predchádzajúcemu štvrťroku pokles o 127,40 € (naďalej platia zmeny od 1.4. 2011 v súvislosti súčinu počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3 násobku).

Štátny príspevok pre mladých od 1.4.2011 do 30.6.2011
Od 1. apríla do 30. júna 2011 sa hranica hrubého príjmu
na získanie štátneho príspevku pre mladých zvyšuje z doterajších 975 € na 1.097,20 €. Suma predstavuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR v štvrtom kvartály roku 2010. Nároku na štátny príspevok pre mladých sa vďaka tomu bude tešiť viac klientov.

Powered by All4Real system, Website by All4Web